Lukáš Nečesaný - Veritas vincit


"Zázračná lež" paní Brantové

2. 9. 2015 paní Brantová velmi zmateně, ale přesto u soudu řekla, že cca 2,5 roku nekoukala na televizi, prý jen na satelit, nečetla žádný tisk a teprve 20. 5. 2015 ráno v rádiu slyšela, že pustí Lukáše a poté ho večer v TV poznala podle úsměvu a vlasů (nic nového). Jaká je ale pravda?

20. 5. 2015 – má paní Brantová zázračně procitnout

25. 5. 2015 – je doslovně citována v článku, článek přiložen - zoufalství z bezmoci, že pachatele nikdy nepozná.

cca 5 dní před soudem – paní Brantovou navštívil kpt. Jušta – ani jemu nic nesdělí – spíše zřejmě něco sdělil on

2. 9. 2015 – po cca 3,5 měsících od "procitnutí" vystoupí před soudem

V případě návratu paměti bude třeba objektivně posoudit lživé tendence paní Brantové, optimální detektor lži. Vyčkáme výsledků znaleckého zkoumání, přetrvávající porucha paměti může vše vyřešit.

Článek z MF Dnes můžete číst ZDE

Převzatý článek s vyznačením důležitých pasážích naleznete ZDE


Detektor lži babičky Marie Nečesané

Paní Marie Nečesaná byla panem soudcem označena za svědka, který lže, ale bez jediného důkazu, prostě se její výpověď nehodí. Uvádí totiž stále a to již hned 2 dny po přepadení, poté na výslechu a poté i u soudu, že Lukáš dorazil domů v 17:00 hod. Podotýkáme,že v 17:10 hod již Lukáš komunikuje na svém facebooku, což nikdo nezpochybňuje. To se ale nehodí, protože pachatel vstupuje do kadeřnictví v čase 16:59-17:00 hod, mimochodem dle popisu svědkyně blonďák s vystříhanými vlasy do půl hlavy. I Nejvyšší soud určil panu soudci opětovně toto dovysvětlit. Proto byly vyslechnuti spolupracovníci v nemocnici, kteří potvrdili čas odchodu z práce. Nechali jsme udělat detektor lži, přikládáme jeho výsledek a zaslali jsme i soudu se žádostí o vyslechnutí certifikovaného vyšetřovatele. Co je víc? Konstantní výpověď babičky, svědectví spolupracovnic a detektor lži nebo subjektivní pohled soudce, který vše označí za lež? Je to zoufalství, ale musí tuto výpověď označit za lež, jinak své nesmyslné odsouzení neposkládá časově.

Dokumenty si můžete prohlédnout ZDE a ZDE.


"procitnutí" paní Brantové?

V žádném případě - spíše výsledek návštěvy kpt. Jušty 5 dní před soudem u ní doma, který u soudu potvrdila.

Postupně Vám budeme přinášet důkazy o nesmyslnosti a zřejmě lži paní poškozené nebo stále přetrvávající poruše paměti, uvidíme z výsledku jejího zkoumání. Začneme rekognicí in natura, tedy poznáváním pachatele tzv "za sklem". Dobře si přečtěte protokol, soud uvádí, že poškozená nepoznala, ale ona v obou kolech rekognice označila stejnou osobu. Myslíte, že je v pořádku, že paní Brantová označí prostě nějakou osobu, asi nemá žádné zábrany, prostě říci, co je třeba.

Další důkazy, které existují a které byly a budou i zaslány soudu v Hradci Králové Vás přesvědčí o tom, že paní Brantová se stala nástrojem obhajoby profesního selhání.

Dokument si můžete prohlédnout ZDE.


Trestní oznámení na znalkyni Čermákovou

Bylo podáno trestní oznámení na znalkyni Mgr. Čermákovou, která svým posudkem hrubě ovlivnila závěry soudu. Její posudek byl nakonec i stranou obžaloby vyžazen. Bude velmi zajímavé sledovat, zda znalec z jiného oboru může na zadání vyšetřujícího kriminalisty vyhotovit takto lživý posudek, zda je v jejím případě standardní, že psychologickému vyšetření je osobně přítomen kpt. Jušta, který tam i paní poškozenou dovezl. Trestní oznámení je doloženo veškerými detaily, jeho odložení by bylo výsměchem všem slušným soudním znalcům.

Dokument si můžete prohlédnout ZDE.


Posudky na zakázku?

Soudce nemá dělat žádné "účelové" posudky, ale forenzní psychiatrické vyšetření pro posouzení paměťové stopy paní poškozené, jak označili znalci u soudu – neuvěřitelná podjatost – co ještě se musí stát?

Přečtěte si celý článek v Blesku


Námitky proti opatření KS HK ze dne 7. 10. 2015

Proč pan soudce nezadá nezávislé forenzní psychiatrické vyšetření u paní poškozené, jak bylo řečeno znalci u soudu a vymýšlí taková nestandardní zadaní? Protože případ Lukáše již není o jeho nevině, která je nepochybná, ale o jiných aktérech této kauzy, kteří jsou za současný stav zodpovědní.

Celý dokument je ke stažení ZDE


Stopy od krve - pachatel neznámý?

Člověk nemusí být ani soudce, aby zdravým rozumem pochopil, že když se v zamčeném kadeřnictví našly stopy od krve, které byly porovnány s obuví Lukáše, obuví paní poškozené, obuví syna paní poškozené a s obuví záchranářů, kteří navíc ani do prostoru ve vlastním kadeřnictví nevstupovali, tak se na místě musel pohybovat někdo další v době útoku (17:00 hod) nebo těsně po útoku předtím, než poškozenou našel v uzamčeném kadeřnictví v 18:15 její syn. Uvidíme, jak se s tímto důkazem vypořádá soudce Vacek, koneckonců mu to nařídil závazně i Nejvyšší soud v Brně. Vyhodnocení kriminalistického ústavu, které tak nějak chybělo ve spise, jsme nechali opětovně v průběhu soudního stání v září 2015 vložit do spisu a nyní Vám ho přinášíme.

Posudek je ke stažení ZDE


Jak je to opravdu s pamětí paní poškozené Brantové?

Těžko lze její výpovědi, které se měnily jak v popisu pachatele i jeho vlasů, v útočné zbrani a toho, jak se pachatel choval, brát vážně.

Z vývoje jejich výpovědi je vidět snaha se přibližovat popisu a výšce Lukáše až nakonec po návštěvě pana kapitána Jušty před soudem oznámí, že ho poznala. Zajímavé, že?

Projděte s? prosím doslovné popisy z jednotlivých výpovědi i s uvedením času výpovědi.

Celý text můžete najít ZDE.


Doslovné citace výpovědí rodiny poškozené a rozpory v nich ze spisu

Přinášíme citace výpovědí jednotlivých členů rodiny poškozené. Je třeba připomenout, že v daný den oproti mnohaletému režimu pravidelného odvozu vozem byl tento vůz v opravě a že paní poškozená, jak sama přiznala, měla v ten den větší hotovost v práci pro úhradu složenek. Z našeho pohledu je zcela nevyjasněná otázka šperků a jejich pozdější nález doma, otázka různých formulací toho, proč vlastně syn E.M. do kadeřnictví šel (čůrat, na velkou stranu, prostředí, průjem?) a neprozkoumání finančního zdraví osoby E. M., které jsme opakovaně navrhovali. Za povšimnutí stojí také opakovaná zmínka o možné "mafii". Na druhou stranu je jasné, že vzhledem k nálezu stop otisků bot od krve na místě činu, které byly prozkoumány trasologickou metodou, je vyloučena jak osoba našeho syna, tak i osoba syna paní poškozené E.M., je třeba pachatele hledat jinde.

Zcela jednostranné vedení vyšetřování zřejmě zamezilo nalezení pachatele tohoto činu a je možné, že někteří aktéři vědí víc, než doposud sdělili.

Celý text můžete najít ZDE.


Důležité informace o posouzení kognitivních funkcí paní poškozené pro věrohodnost jejího sdělení u soudu

Dovolili jsme si krátce shrnout, co by mělo při objektivním postupu hradeckého soudu následovat, pro posouzení paměťových schopností paní poškozené.

Předpokládáme, že toto vyšetření bude zajištěno na Znaleckém ústavu, pro jeho použitelnost a ne opětovně znalci takové kvality jako byly Mgr. Čermáková a MUDr. Málková. U jedné z nich byl posudek vyloučen pro nekompetentnost a u druhé byl označen za absolutně neprofesionální z hlediska vlastního posouzení.

Popisované vyšetření může reálně přispět k získání nových informací o tom, co všechno paní poškozená o přepadení vlastně ví, pokud ale dané vyšetření neodmítne.

Celý text můžete najít ZDE.


Postřehy od hradeckého soudu

Dobrý den, dovolte nám Vám předložit základní informace z pokračujícího stání u soudu v HK.

Vzhledem ke značné neobjektivnosti a jednostrannosti vedení soudu včetně poskytování informací mediím jsme se rozhodli podat objektivní informace.

Velmi nepřesvědčivé sdělení paní poškozené Brantové, které je třeba brát s velkou rezervou a které musí být podrobeno forenznímu psychiatrickému prozkoumání paměťových funkcí ve znaleckém ústavu, aby mohlo být vůbec bráno v potaz a které se "narodilo" cca týden po návštěvě kpt. Jušty u poškozené doma nás vede k tomu poskytnout Vám následně souhrn základních rozporů ve výpovědích členů rodiny paní poškozené. Zároveň si od tohoto velmi náročného vyšetření paní poškozené slibujeme sdělení informací, které třeba doposud sděleny nebyly a které mohou přispět k posouzení účasti jiných osob na přepadení. Zároveň dozveřejníme některé dokumenty, o které se při své obhajobě opíráme v argumentaci.

Celý text můžete najít ZDE.


Vyjádření NS k článku v MF Dnes

Jak jsme Vás informovali v MF Dnes vyšel článek, na který reagovala jak paní profesorka Válková, tak i Nejvyšší soud. Jejich vyjádření naleznete ZDE


Rozsudek NS

Tak jak jsme slíbili, sdílíme rozsudek NS. Ke stažení je ZDE


Nečesanému pomohlo právo – Vyjádření prof. Válkové k článku v MF Dnes

MF DNES v úterý 2. 6. 2015 vyšla s „otvírákem“ nazvaným „Nečesanému na svobodu pomohly politické konexe“. Nečesanému však na svobodu nepomohly konexe, pomohl mu rozsudek Nejvyššího soudu, který konstatoval fatální chyby práce hradecké policie, státního zástupce a soudů.

V mediích proběhla dokonce informace, že se jedná v posledních desítkách let o prvního člověka odsouzeného za vraždu, u kterého Nejvyšší soud rozsudek zrušil a propustil ho na svobodu. Logické by bylo spíše jásat, že bylo spravedlnosti učiněno zadost. Článek však naznačuje, že by snad bylo lepší, aby ve vězení zůstal, protože si poslankyně ANO Jana Pastuchová dovolila informovat ministryni o kauze, kde dle jejího přesvědčení selhala justice. Co je na tom špatného, že právě poslankyně Pastuchová zná otce odsouzeného a že právě on ji vyprávěl o zásadních pochybeních policie, státní ho zastupitelství i soudů? Měla mu snad říct: „Pane doktore Nečesaný, nezlobte se, já se v zájmu spravedlnosti nijak angažovat nebudu, co kdyby pak náhodou ministryně podala stížnost pro porušení zákona a Nejvyšší soud ji vyhověl? Copak si to můžu dovolit?“

Takové uvažování by bylo absurdní. Poslanec má nejen právo, ale i povinnost řešit problémy, se kterými se na něj voliči obracejí. Článek obsahuje i nepravdivé údaje. Jde třeba o tvrzení, že z tisíce podobných „stížností“ pro porušení zákona, které se ročně sejdou na ministerstvu, se jen zhruba 50 stihne vyřídit. Není to pravda. Na ministerstvo nedocházení stížnosti, ale podněty k podání stížnosti pro porušení zákona. Je pak na ministrovi spravedlnosti a jeho aparátu, aby po prostudování spisů vyhodnotil důvodnost podaného podnětu. Takto jsou vyřízeny podněty všechny. Číslo 50 se vztahuje k počtu podnětů, které jsem jako ministryně vyhodnotila jako důvodné a skutečně pak stížnost pro porušení zákona podala (bylo jich, tuším, 59). O vině obžalovaného však ve finále rozhoduje soud, nikoliv ministryně ani poslankyně.

Helena Válková, poslankyně za ANO


Metoda pachové identifikace nebyla nikdy důkazem

Pachová zkouška je nepřezkoumatelný experiment Policie ČR, která se snaží zajistit pomocí tkaniny údajnou pachovou stopu z místa činu, event. věci a srovnává s pomocí psa pachovou stopu získanou od konkrétní osoby. Tyto tkaniny jsou uchovávány v tzv. pachových konzervách a v případě shody pachu má cvičený pes u ní zalehnout a takováto skutečnost se pak zachycuje na diagramu.Tato pachová zkouška nemá žádnou kontrolní metodu, chování psa je totiž nepřezkoumatelné, přesto však psovod podává vysvětlení o chování psa, jež je pak uvedeno ve zmiňovaném diagramu

Vyznačuje se ale takovými zvláštnostmi, které ji charakterizují jen jako důkaz podpůrný a nepřímý. Tyto zvláštnosti se odvíjejí od toho, že podstatou metody pachové identifikace je chování zvířete (psa), které není ověřitelné lidským smyslovým vnímáním. Není tu tedy žádná možnost kontroly věrohodnosti tohoto důkazu obsahovým ověřením vlastního identifikačního aktu.“ Obsah této citace je de facto protimluv. Jestliže není možné přezkoumat věrohodnost chování psa, pak tato skutečnost má nulovou vypovídací hodnotu, takže nemůže přispět k objasnění věci. Podle výše uvedeného paragrafu „za důkaz může sloužit vše, co může přispět k objasnění věci“. Jestliže pachová zkouška nemá žádnou vypovídací hodnotu, nemůže přispět k objasnění věci, a tudíž nemůže důkazem podle trestního řádu. Její aplikace je prosazována mocensky ve snaze usnadnit dokazování.

Nejvyšší soud tvrdí, že „ pozitivní výsledek použití metody pachové identifikace jen s velkou pravděpodobností svědčí o kontaktu identifikované osoby s předmětem, na kterém byla nalezena pachová stopa. I když jde o vysokou míru pravděpodobnosti, nelze ji při absenci jakéhokoli dalšího usvědčujícího důkazu považovat za jistotu, která se vyžaduje jako základní podmínka odsuzujícího výroku.“ Rovněž toto tvrzení je protimluv, protože není-li možná kontrola věrohodnosti, pak nelze hovořit o tom, že došlo ke kontaktu identifikované osoby s předmětem, na kterém byla údajně nalezena pachová stopa.O pachové zkoušce šíří policie ve své podstatě bludy, jako např. že pes se nikdy nemýlí, pes rozlišuje miliony pachů atp. Pachová zkouška nemá žádnou vědeckou verifikaci. Nebyla nikdy podrobena odbornému zkoumání a veškeré postupy se řídí pokynem policejního ředitele, což je v rozporu s LPS, kdy práva a povinnosti třetím osobám mohou být uloženy jen na základě zákona.

JUDr.Štěpán Roman

Celý článek na ECHO24 je k dispozici ZDE

.

Článek s dr. Chudobou

ZDE si můžete přečíst rozhovor s obhájcem našeho Lukáše.


Stížnost pro porušení zákona

Zde si můžete přečíst stížnost pro porušení zákona, která byla podána ministerstvem spravedlnosti k Nejvyššímu soudu. Na základě této stížnosti, které dal NS v plném znění za pravdu, byl zrušen rozsudek. Dokument je ve verzi PDF k dispozici ZDE nebo přímo na portálu ministerstva spravedlnosti.


Záznamy z HL a rozsudek z H.K.

Vážení podporovatelé,
dáváme Vám k dispozici rozsudek, na základě kterého je Lukáš odsouzen. Díky tomuto rozsudku, kde není uveden jediný důkaz proti Lukášovi, kde je mnoho vyjádření, které dovozují to, že to nemohl udělat někdo jiný (největší perly naleznete na straně č. 6). Věříme v obrat u Nejvyššího soudu ev. Ústavního soudu. V každém případě vůbec nic nekončí a teprve nyní se budeme snažit o spravedlivý proces, na který má nárok každý občan ČR.

Lukáš všechny pozdravuje, vše zvládá dobře a těší se, že se jednou postaví před soud, který se bude zajímat o důkazy.

Citace z rozsudku:
"Popis pachatele je natolik přiléhavý k odsouzenému, že se na tento popis nehodí žádný jiný pachatel." – rozsudek strana č. 6

Podotýkáme, že paní poškozená vypověděla: "Byl to takový študáček-gympláček vysoký jako já asi 160 cm, bez brýlí. Lukáš je vysoký 190 cm a cvičí fitness a ma brýle s 5 dioptriemi, které nikdy nesundává .

"Vzhledem k tomu, že se přepadení stalo v daném čase a daném místě v Hořicích a v únoru, tak není pravděpodobné, že by tam šel někdo jiný." - rozsudek strana č. 6

Rozsudek naleznete ZDE

Záznam z hlavního líčení pak ZDE


Rozhodnutí Vrchního soudu o zamítnutí stížnosti

Vrchní soud zamítl naši stížnost na propuštění z vazby, ale … /viz citace z rozhodnutí VS – celé ZDE/

Soud prvního stupně, stejně jako v předchozím případě, bude rozhodovat na základě nepřímých důkazů, které je třeba velice citlivě posoudit jak jednotlivě, tak z toho pohledu, zda jejich řetězec je natolik uzavřený, že vylučuje, aby poškozenou napadl někdo jiný.

Jinými slovy: Vzhledem ke stávající naprosto nedůkazní situaci a mnoha pochybnostem nemůže být Lukáš odsouzen.


Stížnost proti usnesení KS
v Hradci Králové ze dne 15.4.2014

15. 4. 2014 proběhlo stání v Hradci Králové, kde na základě zrušeného rozsudku, dodání znaleckých posudků na pachové stopy a stav paměti paní poškozené, jsme prakticky odstranili poslední pochybnosti o tom, že je Lukáš nevinný a požádali o propuštění Lukáše z vazby

Soudce během dvou dní toto zamítl. Zde si můžete přečíst odůvodnění naší stížnosti na zamítnutí vazby.

Plné znění zrušení rozsudku ze strany vrchního soudu si můžete přečíst ZDE


Pozdrav od Lukáše z vazby

Dovolte nám vyřídit pozdravy od Lukáše, který velmi děkuje za podporu a víru v jeho brzké propuštění. Pro ty, kteří byli v Hradci Králové u soudu nemusíme zmiňovat, proč je stále ve vazbě, pro ostatní uvádíme, že se jedná tak nějak o trochu jiný průběh soudu, než by se čekalo.

Lukášovi jsme představili opravdového pachatele, pana V. M. ročník 1993, o kterém je paní státní zástupkyně srozuměna a kterého snad brzy obviní a obžalují na základě mnoha nepřímých důkazů. V kontrastu s neexistencí jediného důkazu, který by nebyl zpochybněn proti Lukášovi, je proti této osobě k dispozici mnoho nepřímých důkazů, ale hlavně se prokazatelně vyskytoval na místě činu po 17. hod, tedy v době, kdy již Lukáš byl doma.

Na co čekáte, paní státní zástupkyně?


Zrušení rozsudku ze strany vrchního soudu

Plné znění zrušení rozsudku ze strany vrchního soudu si můžete přečíst ZDE


Případ pokračuje ...

Vážení přátelé Lukáše, rádi bychom Vás nalákali na další díl Očima Josefa Klímy, který byl odvysílán tuto středu 7. 5. ve 21:30 na Primě.

Celou epizodu naleznete ZDE!

Naše další stání u soudu proběhne dva týdny poté – 21.5.2014. Budou zde předloženy další zásadní důkazy k případu, které vedou k osobě podezřelé ze spáchání trestného činu a které již od 24. 4. 2014 má státní zástupkyně a soud, ale bohužel v té věci nic nekoná.

Jedná se o natolik jednoznačné skutečnosti, že musí jít Lukáš ještě ten den domů, pokud ne, tak je třeba v případu hledat účelovost a ne pouze chybovost.

Luděk Nečesaný


Závěrečná řeč

Závěrečná řeč ze soudního stání, která na rozdíl od lží státní zástupkyně doslovně cituje ze spisu a z výslechů svědků. Následně bude ještě přidána podrobná analýza všech pochybení vyšetřujícího policisty při zajištění místa činu a sběru pachových stop. Máte se na co těšit, je to podobná „prasárnička“ jako video z rekognice.

Číst můžete ZDE, celý zápis z hlavního líčení naleznete v sekci Dokumenty


Vzkaz od Lukáše(cituji z dopisu pro vás):

Srdečně Vás všechny zdravím,
neumím vyjádřit slovy, jak moc si vážím podpory od Vás a od rodiny. Nikdy by mě nenapadlo, že by mě snaha pomoci policii jako svědka, mohla přivést do této situace. Ale realita je taková a já musím spolu s rodinou bojovat o svou svobodu. To, co se tu děje je neskutečné, s kýmkoliv se o tom bavím, tak jen kroutí hlavou a nadávají, co je to za lidi, kteří nás mají chránit …

Myslel jsem si, že určité postupy existuji jen ve filmu, ale sám jsem se přesvědčil o omylu. Dnes je normální, že pro vás přijede neoznačená dodávka cestou do školy, zmlátí vás, skopou, dají vám paralyzérem, v autě vás dusí v pytli a všechno to má vést k vašemu doznání … ale nikdy se nepřiznám k tomu, co jsem neudělal!!! Třeba do konce života budu bojovat za svou nevinnu!

Má rodina jsou ti nejúžasnější lidi na světě a já děkuji Bohu, že je mám … nesmírně jsem také vděčný za své přátele, za Vás, kteří jste na mé straně. Fotka mi udělala obrovskou radost a musím říct, že mě to dojalo k slzám. Kdykoliv se na ní podívám, mám lepši náladu …

Moc se na Vás těším! Lukáš


Reportáž na Primě - Očima Josefa Klímy

Reportáž pana Klímy je k vidění na této adrese http://play.iprima.cz/ocima-josefa-klimy/ocima-josefa-klimy-4

Rozhovor pana Klímy s poškozenou naleznete na http://www.iprima.cz/novinky/video-dostal-16-let-ve-vezeni-pravem-kontroverzni-pripad-uvidite-ocima-josefa-klimy?special=485476

Zde můžete shlédnout upoutávku na středeční reportáž http://play.iprima.cz/ocima-josefa-klimy/ocima-josefa-klimy-4-upoutavka, která bude odvysílána ve středu 12. 2. 2014 ve 21:30.


Důležité upozornění

Při rekognici byly použity fotky z občanských průkazů náhodných figurantů ve věku 15let. Poškozená rozhodně neukazuje pachatele,pouze jí ho typově připominá. Pravý pachatel v albu NENÍ!

Rekognice - klíčový důkaz obžaloby?

  • Myslíte si, že paní opravdu ukázala při 1. pokusu číslo 5 a ne číslo 6?
  • Nebyl Lukáš ve 2. fotoalbu jednoznačně vyloučen jako pachatel?
  • A přitom poukazovala na poslední stranu, kde je opět stejný figurant (z prvního alba pod číslem 6 a zde pod číslem 5)

Výzva panu E. M. (syn poškozené)

Vážený pane E. M., vzhledem k tomu, že jste za velmi nestandartních okolností našel a zachránil svoji matku, tak bych Vás chtěl požádat o to, o co jsme opakovaně žádali policii, státní zástupkyni a také soudce a co bylo učiněno celé naší rodině, tedy o výpis Vašeho mobilního telefonu, který jste v době přepadení používal.

Policie zcela nepochopitelně toto neustále odmítala bez vysvětlení, že by něco věděli? V takových případech je tato skutečnost naprosto samozřejmá. Jako rodina a naši právníci jsme napadáni, že Vás označujeme za pachatele zločinu, ale to jsme nikdy neřekli a ani nyní neříkáme. Na místě činu jsou stopy v krvi a biologický materiál třetí osoby, tedy ani Vy a ani náš syn jste to udělat nemohli. Nicméně si myslíme, že jste dorazil na místo činu na základě zavolání či SMS.

Přesvědčte tedy Hořice, že s přepadením nemáte vůbec nic společného a nechte za účasti právních zástupců udělat výpis ze svého mobilu, který jste v době přepadení používal a který známe. Pokud tento akt, kterým není přeci co skrývat, uděláte a dokážete svoji nevinu, tak se Vám hluboce omluvím, pokud to neuděláte, tak v našich očích zůstáváte stále velmi podezřelý a věřím, že i v Hořicích pochopí, kdo hraje fér a kdo ne.

Je to na Vás, co si o Vás máme myslet, pane E.M.. MUDr. Luděk Nečesaný


Návštěva u Lukáše ve vazební věznici Praha-Pankrác

Lukáš všechny své podporovatele pozdravuje a děkuje za projevenou podporu. Ostatní prosí, aby se seznámili s fakty z případu a poté si udělali názor. Je zcela jasné, že se to mohlo stát komukoliv, kdo by se hodil, důkazy zatím nikoho v Hradci nezajímaly. Tím, že je naprosto zjevná jeho nevina a stále věří ve spravedlnost, tak psychicky nese své nesmyslné věznění zatím dobře. Rodina si slíbila, že nikdy nepoleví v boji za spravedlivý soud a ve snaze nalézt opravdového pachatele, objasnění důvodů, proč vyšetřující policista vedl případ tímto zvláštním způsobem, proč soudce takto nesmyslně rozhodl a jakou roli v případu hrála státní zástupkyně a to všemi možnými a dostupnými prostředky. Jsme blízko nalezení opravdového pachatele a určení přesné role syna poškozené, který ji tzv. našel za velmi podivných okolností a který hraje v případu dost zásadní roli. Je zvláštní, když mateřský pud přebije pocit viny nad uvězněním evidentně nevinného člověka.


Focení v Hořicích

focení v Hořicích

Byly přidány nové dokumenty

Ohledání místa činu

Opakované zajištění místa činu bez jakékoliv obrazové dokumentace a fotografií. Je to standartní? Při 3. ohledání místa činu, o jehož průběhu neexistuje žádný videozáznam ani fotografie, které proběhlo 27. 2. 2013, tedy 6 dní po přepadení, byly nalezeny "pozitivní" pachové stopy!

Vše naleznete v sekci Místo činu -> Postup při ohledání místa činu